Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Głównej w Czeladzi wraz z montażem windy

 

Na szarym tle flaga i godło Polski, poniżej tekst: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura bibliotek 2021-2025 Moernizacja budynku MBP w Czeladzi wraz z montażem windy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi otrzymała dofinansowanie do zadania "Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Głównej im. Marii Nogajowej w Czeladzi wraz z montażem windy".

Wartość dofinansowania wyniosła 995 000 zł
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1360 000 zł

Zadanie będzie miało na celu dostosowanie bazy infrastrukturalnej biblioteki do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej i polegać będzie na: montażu windy, zamontowaniu ekologicznego źródła ciepła w postaci pompy i paneli fotowoltaicznych, a także nowej aranżacji przestrzeni wewnątrz biblioteki.

Powyższe działania pozwolą na oszczędności energii w przyszłości, przyczynią się do poprawy standardów ekologicznych i w znacznym stopniu ułatwią dostęp do zasobów bibliotecznych naszym czytelnikom z niepełnosprawnościami. Aranżacja i nowoczesne wyposażenie wnętrza poprawią komfort korzystania z usług biblioteki.

do góry