Cennik opłat

Nr konta bankowego: ING S.A. 95 1050 1269 1000 0008 0214 7546

 1. WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA ZAGUBIONE, USZKODZONE LUB ZNISZCZONE MATERIAŁY BIBLIOTECZNE
  1. Książki beletrystyczne - 30,00 zł, lub według ceny rynkowej umożliwiającej zakup
  2. Książki naukowe i popularnonaukowe - 40,00 zł, lub według ceny rynkowej umożliwiającej zakup
  3. Płyty DVD, CD lub mp3 - 40,00 zł, lub według ceny rynkowej umożliwiającej zakup
 2. UPOMNIENIA
  1. Każde upomnienie zwykłe - 3,50 zł
  2. Upomnienie polecone - 6,00 zł
  3. Upomnienie polecone za potwierdzeniem odbioru - 9,00 zł
  4. Upomnienie polecone za potwierdzeniem odbioru (priorytet) - 10,00 zł
  5. Monit telefoniczny - 1,00 zł
 3. WYDANIE DUPLIKATU KARTY BIBLIOTECZNEJ - 5,00 ZŁ
 4. KARY ZA PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
  1. Książki od 1 woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu - 0,50 zł
  2. Płyty kompaktowej, płyty DVD, CD lub mp3 - od 1 egzemplarza za każdy rozpoczynający tydzień po terminie zwrotu - 0,50 zł
  3. Taśmy magnetofonowe - od 1 egzemplarza za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu - 0,50 zł
 5. WYPOŻYCZENIE CZASOPISM DO DOMU
  1. Wypożyczenie czasopism do domu - 10 % wartości czasopisma
 6. USŁUGI KOMPUTEROWE - wydruk z baz danych i Internetu
  1. Wydruk jednej strony A4 - 0,50 zł
  2. Wydruk kolorowy jednej strony A4 - 1,00 zł
  3. Wydruk z ilustracjami jednej strony A4 - 1,00 zł
  4. Wydruk z ilustracjami kolorowymi jednej strony A4 - 1,50 zł
 7. USŁUGI KSEROGARFICZNE
  1. Odbitka jednej strony A4 - 0,50 zł
  2. Odbitka jednej strony A3 - 0,80 zł
do góry