Strona główna/Dla czytelników/Zasady korzystania/Regulamin Czytelni Internetowej

Regulamin Czytelni Internetowej

 1. Wyszukiwania internetowe mają służyć wyłącznie celom informacyjno-naukowym korzystającego, czyli mają być źródłem informacji służącej nauce, kształceniu i pracom badawczym.
 2. Korzystanie z dostępu do Internetu do celów określonych w pkt 1 jest bezpłatne.
 3. W Czytelni Internetowej należy zachowywać ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 4. Indywidualna sesja internetowa może trwać 1 godzinę z możliwością przedłużania, o ile nie będzie innych osób czekających na dostęp do komputera.
 5. Zabrania się wykorzystywania Internetu udostępnionego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi (w skrócie: MBP) do popełniania czynów niezgodnych z prawem (np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc). Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treściach obrażających uczucia innych (np.: o charakterze rasistowskim) oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (np. gry, komunikatory, randki).
 6. Pracownicy MBP nie prowadzą szkoleń dla indywidualnych osób korzystających z Czytelni Internetowej w zakresie korzystania z Internetu oraz programów zainstalowanych na stanowiskach komputerowych. Poszukiwania informacji prowadzi samodzielnie korzystający.
 7. Niedozwolone są:
  1. wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,
  2. wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
  3. łamanie zabezpieczeń systemu,
  4. samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 8. Pracownicy MBP mają prawo kontroli czynności wykonywanych przez korzystającego przy stanowisku komputerowym oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że korzystający wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one opisane w niniejszym regulaminie.
 9. Wyniki pracy mogą zostać zapisane przez korzystającego na nośniku elektronicznym lub wydrukowane za opłatą przewidzianą w cenniku opłat.
do góry