Historia Filii

Filia nr 1

Rodzaj zbiorów: księgozbiór uniwersalny dla wszystkich kategorii czytelników

Rodzaje usług bibliotecznych: wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, wypożyczanie prasy do domu, organizacja lekcji bibliotecznych, dostęp do Internetu, usługi kserograficzne pasowania na czytelnika, donoszenie książek do domu osobom starszym i niepełnosprawnym

Charakterystyka lokalu: lokal położony na parterze budynku 1-piętrowego użyteczności publicznej; powierzchnia - 316 m2; wydzielone stanowiska do obsługi dorosłych oraz czytelnia (16 miejsc), oddział dla dzieci

Historia:

  • data rozpoczęcia działalności: 08.04.1957 r.
  • poprzednia lokalizacja: ul. 17 Lipca 20 (59 m2), Szpitalna 8 (608 m2)

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi została oddana do użytku w kwietniu 1957 r. w lokalu na nowo powstałym osiedlu przy ul. 17 Lipca. W pierwszym roku działalności ze zbiorów biblioteki korzystało 128 czytelników, a w 1958 - już 225. Początkowo była to placówka uniwersalna, ale w 1971 r. ze względu na dużą ilość dzieci i młodzieży zamieszkującą najbliższe osiedle, przekształcono ją w placówkę dziecięco-młodzieżową. Wraz z rozbudową osiedla Szpitalna - Ogrodowa biblioteka otrzymała nowy lokal w budynku przy ul. Szpitalnej. Filia znalazła w nim doskonałe warunku do działania: wyodrębniono oddzielne agendy: wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię oraz oddział dla dzieci i młodzieży a przestronne pomieszczenia pozwoliły na rozwinięcie szerokiej działalności kulturalno-oświatowej. Od lutego 1983 r. do 1986 w filii działała Biblioteka Oddziału Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej, licząca około 1.200 woluminów. Korzystało z niej około 70 czytelników, pracowników Oddziału Ortopedii zlokalizowanego czasowo w czeladzkim ZOZ oraz studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Pod tym adresem biblioteka działała od października 1982 do kwietnia 1997 r. Wysoki czynsz zmusił władze miasta do szukania nowej lokalizacji dla filii. W 1997 r. została przeniesiona do budynku po dawnej przychodni zdrowia przy ul. 11 Listopada 8, częściowo adaptowanym na potrzeby biblioteki. Wprawdzie lokalizacja jest lepsza od poprzedniej (filia znajduje się w samym centrum Osiedla Nowotki), ale znacznie mniejszy, od poprzednio zajmowanego, lokal wymagał ograniczenia ilości dostępnych na placówce zbiorów. Część księgozbioru zmagazynowano w piwnicach Biblioteki Głównej, część przekazano bibliotece Szkoły Specjalnej, a część umieszczono w podręcznym magazynie. Pod koniec 1998 na potrzeby wypożyczalni dla dzieci pozyskano dodatkowe pomieszczenia, po sąsiadującym z biblioteką biurze pracy. Po przeprowadzeniu niezbędnego remontu adaptacyjnego, dnia 16 marca 1999 r. udostępniono go najmłodszym czytelnikom.

Filia nr 2

Rodzaj zbiorów: księgozbiór uniwersalny przeznaczony dla wszystkich kategorii czytelników

Rodzaje usług bibliotecznych: wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, wypożyczanie prasy do domu, organizacja lekcji bibliotecznych, dostęp do Internetu, usługi kserograficzne

Charakterystyka lokalu: lokal o powierzchni 200 m2, położony w budynku parterowym; wydzielone stanowiska do obsługi dorosłych, dzieci oraz czytelnia (16 miejsc)

Historia:

  • data rozpoczęcia działalności: 01.08.1960 r.
  • poprzednia lokalizacja: Łachwy 2 (17,5 m2), 27 Stycznia 32 (46,5 m2), Wiejska 17 (75 m2)

Filia 2 należy do najstarszych placówek bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi. Istnieje od sierpnia 1960 r. Przez pierwsze 13 lat działała w budynku Domu Górnika przy ul. Łachwy. To właśnie górnicy i ich rodziny stanowili najliczniejsza grupę ówczesnych czytelników. Już w pierwszym roku jej działalności zapisało się 64 czytelników, a w 1961 -160. Lokal był tak mały, że oprócz regałów z książkami i niewielkiego biurka, nic się już nie mieściło; brakowało zupełnie miejsca dla czytelników. Dopiero w 1973 r. nastąpiła poprawa warunków lokalowych. Bibliotekę przeniesiono do dwuizbowego spółdzielczego lokalu mieszkalnego przy ul. 27 Stycznia 32. Systematyczne zakupy księgozbioru, budowa nowych osiedli na Piaskach i znaczny wzrost liczby mieszkańców a co za tym idzie nowych czytelników spowodowały, że i ten lokal wkrótce okazał się za mały. Wobec braku realnych możliwości na zmianę lokalizacji placówki, sfinalizowano jedynie starania o wynajęcie dodatkowego pomieszczenia, w którym umieszczono podręczny magazyn książek. Po blisko 20 latach - w lipcu 1992 r. nastąpiły kolejne przenosiny - do wolno stojącego domu przy ul. Wiejskiej 16. Jednak już wkrótce okazało się, że i ten lokal był za mały, jak na potrzeby jedynej w dzielnicy biblioteki (biblioteka zakładowa kopalni „Saturn” została zlikwidowana już w 1990 r.). 13 listopada 1995 r. ze względu zły stan techniczny budynku, zawieszono działalność filii. Przez kilka miesięcy trwały poszukiwania nowego obiektu, który nadawałby się na prowadzenie działalności bibliotecznej. W maju 1966 r. miasto przejęło od PSS Społem pawilon handlowy w centrum dzielnicy i już 1 sierpnia 1966 r., po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych, biblioteka otworzyła swoje podwoje dla czytelników. Doskonała lokalizacja (centrum dzielnicy, blisko szkół, dobre dojście ze wszystkich osiedli, główny dzielnicowy trakt komunikacyjno-handlowy) i dość duża powierzchnia pozwoliły na rozwinięcie działalności filii. Od chwili uruchomienia placówki w nowym miejscu, towarzyszy jej ogromne zainteresowanie mieszkańców dzielnicy Piaski. Chcąc jak najlepiej zaspokajać potrzeby czytelnicze korzystających, stale wzbogaca swoją ofertę: od kilku lat czynna jest przez 6 dni w tygodniu, pracuje na dwie zmiany, oferuje stały dostęp do Internetu, korzystanie z multimediów i usługi kserograficzne, oferuje wypożyczanie prasy do domu i lekcje biblioteczne dla okolicznych szkół i przedszkoli. W latach 2002 - 2003 budynek filii został poddany gruntownej modernizacji - dokonano zmiany systemu ogrzewania, wymieniono okna, instalację elektryczną, oświetlenie, podłogi, pomalowano pomieszczenia, wyremontowano dach.

Filia nr 3

Rodzaj zbiorów: uniwersalny (podstawowy zestaw literatury pięknej i popularnonaukowej) oraz księgozbiór medyczny przejęty ze szpitala; w miarę potrzeby stosuje się system wypożyczeń książek w innych filii

Rodzaje usług bibliotecznych: wypożyczanie zbiorów pacjentom i pracownikom szpitala ; udostępnianie księgozbioru medycznego słuchaczom studium medycznego i studentom Śląskiej Akademii Medycznej

Charakterystyka lokalu: 1 pokój w budynku Szpitala Powiatowego (28m2)

Historia:

  • data rozpoczęcia działalności: 01.11.1976 r.

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczęła swoja działalność na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrekcją Zakładu Opieki Zdrowotnej a Dyrekcją MBP. Biblioteka miała służyć pacjentom Szpitala Miejskiego, personelowi oraz uczniom liceum medycznego. Lokal biblioteczny o powierzchni 51 m2 został wyposażony przez ZOZ w regały i księgozbiór medyczny, natomiast MBP zapewniła bibliotekarza i księgozbiór beletrystyczny. W 2004 r. placówkę przeniesiono do mniejszego pomieszczenia.

Filia nr 4

Rodzaj zbiorów: księgozbiór uniwersalny dla wszystkich kategorii czytelników

Rodzaje usług bibliotecznych: wypożyczanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na miejscu, udzielanie informacji, wypożyczanie prasy do domu, dostęp do Internetu, organizacja lekcji bibliotecznych, pasowanie na Młodego Czytelnika, donoszenie książek do domu osobom starszym i niepełnosprawnym

Charakterystyka lokalu: lokal mieści się w budynku spółdzielczym, na piętrze kompleksu handlowo-usługowego; powierzchnia - 262 m2; wydzielone stanowiska do obsługi dorosłych, dzieci oraz czytelnia (18 miejsc)

Historia:

  • data rozpoczęcia działalności: 12.10.1987 r.
  • poprzednie lokalizacje: ul. 35-lecia 1a (495 m2; w 1990 - 231 m2), ul. 35-lecia 16 (187 m2)

Chociaż została otwarta w październiku 1987 r., to pierwszy wpis do księgi inwentarzowej księgozbioru miał miejsce w dniu 6 lutego 1968 r. Wizja uzyskania lokalu była jeszcze daleka, ale systematycznie zaczęto gromadzić księgozbiór do planowanej do otwarcia placówki. W połowie lat siedemdziesiątych ok. 300 egzemplarzy literatury pięknej przekazano do punktu bibliotecznego prowadzonego w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Świt” a w 1979 roku ze zgromadzonego księgozbioru wydzielono literaturę społeczno-polityczną i również czasowo (do 1981 r.) przekazano do utworzonej Filii Książki Społeczno-Politycznej. W tym też czasie ruszyła budowa Osiedla 35-lecia, gdzie w planach architektonicznych przewidziany był pawilon usługowy a w nim typowe pomieszczenie dla biblioteki. Jesienią 1987 r. filia otrzymała swoją siedzibę w pawilonie przy ul. 35-lecia 1 a. Powierzchnia lokalu wynosiła 495 m2. Mieściły się w niej wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia; było też obszerne zaplecze magazynowe. Placówka w swym zasięgu miała ok. 5 tys. mieszkańców. W chwili otwarcia czytelnicy mieli do dyspozycji ponad 14 tys. woluminów literatury pięknej dla dzieci i dorosłych oraz literatury popularnonaukowej. Zatrudnionych było 3 bibliotekarzy. Doskonałe warunki lokalowe pozwoliły na prowadzenie szeregu zajęć z dziećmi i młodzieżą: od lekcji bibliotecznych po konkursy, quizy i zajęcia plastyczne. W czasie ferii zimowych organizowano czas dzieciom i młodzieży młodszej. Na początku lat dziewięćdziesiątych okazało się, że ze względu na trudności finansowe miasta , utrzymanie placówki o takiej powierzchni jest niemożliwe i w grudniu 1990 r. całość księgozbioru przeniesiono do sali stanowiącej do tej pory oddział dla dzieci. W marcu 1992 r. placówka została przeniesiona do lokalu w Przedszkolu nr 12 - lokalu całkowicie nieprzystosowanego do potrzeb biblioteki. Lokalizacja ta okazała się dla biblioteki niewłaściwa: wejście od przedszkolnego placu zabaw, mała powierzchnia do wykorzystania działalność biblioteczną, duże zagęszczenie księgozbioru i brak miejsca na czytelnię - wszystko to nie sprzyjało właściwej pracy z czytelnikiem. W tych trudnych warunkach przyszło filii działać do czerwca 2002 r., kiedy to wróciła do lokalu zajmowanego w tzw. Edenie. Znaczna, dobrze zaprojektowana powierzchnia pozwoliła na właściwe rozmieszczenie zbiorów, na wydzielenie poszczególnych stanowisk zapewniających dobrą obsługę czytelnika i na rozwinięcie pracy kulturalnooświatowej.

Filia nr 5

Rodzaj zbiorów: księgozbiór uniwersalny (literatura piękna i popularnonaukowa oraz podstawowe źródła informacyjne)

Rodzaje usług bibliotecznych: wypożyczanie książek, udostępnianie na miejscu, wypożyczanie prasy do domu, dostęp do Internetu, usługi kserograficzne, stały kiermasz taniej książki

Charakterystyka lokalu: filia mieści się w lokalu spółdzielczym o powierzchni 83 m2 w ciągu parterowych pawilonów handlowych; kącik czytelniany - 4 miejsca

Historia:

  • data rozpoczęcia działalności: 01.03.1993 r.
  • poprzednia lokalizacja: ul. Dehnelów 28

Najmłodsza filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi powstała w wyniku przejęcia przez Miasto Biblioteki Zakładowej KWK „Saturn” Ruch I. Przekazanie lokalu i księgozbioru nastąpiło 15 listopada 1991 r. Odziedziczone zbiory zostały poddane gruntownej selekcji: część przekazano na ubytek, część (3.603 woluminy) przekazano do Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Policyjnej Izbie Dziecka w Będzinie a 7.838 pozycji wpisano do inwentarzy bibliotecznych filii. Do 2000 roku filia działała w dotychczasowym lokalu biblioteki zakładowej, jednak zmiany własnościowe budynku wymusiły zmianę lokalizacji. W wyniku porozumienia władz miasta z ze Spółdzielnią Mieszkaniową udało się pozyskać odpowiedni lokal i w maju 2002 r. filia rozpoczęła pracę w nowym lokalu przy ul. Dehnelów 35. Ta lokalizacja placówki jest nadzwyczaj korzystna: znajduje się w ciągu pawilonów usługowo-handlowych na obrzeżu osiedla Musiała, po drodze na przystanek autobusowy i po drodze ze szkoły. Zaletą lokalu jest usytuowanie wejścia od ulicy. Przez ponad 7 lat działalności w nowym miejscu, biblioteka mocno wrosła w środowisko i dobrze służy jego mieszkańcom.

do góry