Cennik opłat

Nr konta bankowego: ING S.A. 95 1050 1269 1000 0008 0214 7546

 1. WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA ZAGUBIONE, USZKODZONE LUB ZNISZCZONE MATERIAŁY BIBLIOTECZNE
  1. Książki beletrystyczne - 50,00 zł, lub według ceny rynkowej umożliwiającej zakup
  2. Książki naukowe i popularnonaukowe - 70,00 zł, lub według ceny rynkowej umożliwiającej zakup
  3. Płyty DVD, CD lub mp3 - 40,00 zł, lub według ceny rynkowej umożliwiającej zakup
 2. UPOMNIENIA
  1. Każde upomnienie zwykłe - 4,00 zł
  2. Upomnienie dokonane listem poleconym - 6,80 zł
  3. Upomnienie dokonane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - 9,80 zł
  4. Upomnienie polecone za potwierdzeniem odbioru (priorytet) - 11,00 zł
  5. Monit telefoniczny - 1,00 zł
 3. WYDANIE DUPLIKATU KARTY BIBLIOTECZNEJ - 5,00 ZŁ
 4. KARY ZA PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
  1. Książki - od 1 woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu - 0,50 zł
  2. Czasopisma, prasa - od 1 czasopisma lub publikacji za każde zakończone 3 dni po terminie zwrotu - 10% wartości czasopisma, prasy
  3. Płyty kompaktowe, płyty DVD, CD lub mp3 - od 1 egzemplarza za każdy rozpoczynający tydzień po terminie zwrotu - 0,50 zł
  4. Gry planszowe - od 1 gry za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu - 0,50 zł
 5. USŁUGI KOMPUTEROWE - wydruk z baz danych i Internetu (usługa w Bibliotece Głównej)
  1. Wydruk jednej strony A4 - 0,50 zł
  2. Wydruk kolorowy jednej strony A4 - 1,00 zł
  3. Wydruk z ilustracjami jednej strony A4 - 1,00 zł
  4. Wydruk z ilustracjami kolorowymi jednej strony A4 - 1,50 zł
do góry