Logo programu Academica

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi przystąpiła do nowej, dostępnej pod adresem https://academica.edu.pl usługi dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN) Academica, utworzonej przez Bibliotekę Narodową.


Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Umożliwia dostęp do 3,4 miliona publikacji, zarówno z zasobów z domeny publicznej, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone BN, jak i ze zbiorów objętych ochroną prawa autorskiego.

Bezpłatna rejestracja użytkowników odbywa się w Czytelni Naukowej w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27. Tam też zlokalizowany jest terminal do korzystania z zasobów.

Aby skorzystać z bazy, należy:
- posiadać aktywne konto biblioteczne
- zaakceptować Regulamin użytkownika CWPN Academica (https://academica.edu.pl/static/Regulamin-uzytkownika-Academica.pdf )
- wypełnić oświadczenie i osobiście dostarczyć do bibliotekarza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi

Instrukcja korzystania z CWPN Academica dostępna jest pod adresem https://academica.edu.pl/help

Będąc zarejestrowanym użytkownikiem systemu można:
- czytać teksty publikacji naukowych chronionych prawem autorskim udostępnionych użytkownikowi wyłącznie na wydzielonym terminalu w Czytelni Naukowej,
- logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu,
- dokonywać na domowym komputerze rezerwacji wybranych publikacji w systemie (rezerwacja to zgłoszenie przez użytkownika chęci otrzymania dostępu do konkretnych publikacji, w wybrane godziny, we wskazane dni na terminalu bibliotecznym).


UWAGA!
W przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia Regulaminu CWPN Academica, a w szczególności naruszenia autorskich praw majątkowych lub innych praw osób trzecich przez Użytkownika indywidualnego, Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi jest zobowiązana na żądanie Biblioteki Narodowej udostępnić dane Użytkownika indywidualnego pozwalające na jego identyfikację.

do góry