Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi jest miejską instytucją kultury wpisaną do Rejestru Miejskich Instytucji Kultury pod nr 01/97, prowadzonego przez Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Czeladź.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi działa na podstawie:

  • uchwały nr XXXII/151/96 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26.09.1996 r. w sprawie przekształcenia Centrum Oświatowo - Kulturalnego w Miejską Bibliotekę Publiczną
  • uchwały nr XXX/374/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28.09.2016 w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi
  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej
Pierwsza publikacja
Bojko Katarzyna 2020-10-23 16:04
Aktualizacja publikacji
Bojko Katarzyna 2020-12-09 12:56
Wytworzenie publikacji
Bojko Katarzyna 2020-12-09 12:55
Zatwierdzenie
Bojko Katarzyna 2020-12-09 12:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
66
do góry