Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego 'Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej'

Właściciel witryny https://mbp.czeladz.pl/

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem https://mbp.czeladz.pl/ jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych na nich informacji odpowiada właściciel i osoby/podmioty, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności dane, informacje, artykuły, opracowania, zdjęcia, pliki audio i video zamieszczone w serwisie internetowym Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej - zwane dalej Materiałami - są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Materiały chronione są przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., nr 880 - zwanej dalej „Prawem autorskim”). Stanowią one własność Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej lub ich autorów.
 3. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, które obowiązują bez ograniczeń czasowych.
 4. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zastrzeżeniach prawnych według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 5. Dostęp do serwisu internetowego Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Materiałów nie wolno wykorzystywać inaczej niż w sposób dozwolony w niniejszych zastrzeżeniach prawnych i w szczególności pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania Materiałów w inny sposób w całości lub części w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności ich drukowanie, kopiowanie, przechowywanie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Materiałach.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty zgodnie z ust. 3, w tym ich dalsze rozpowszechnianie, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej.
 7. Korzystanie z Materiałów za zgodą Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w sposób określony w ust. 6 dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane Materiały prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane Materiały będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej poprzez podanie źródła w postaci https://mbp.czeladz.pl/
 8. Otrzymując dostęp do stron Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki towarowe, znaki graficzne (logo, logotyp) zamieszczone w serwisie internetowym Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej są własnością Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej albo innych podmiotów. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej

 1. Materiały mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej odpowiednich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu internetowego. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej nie zobowiązuje się jednak w żadnym wypadku do bieżącej aktualizacji treści zawartych w serwisie.
 2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej nie udziela także żadnej gwarancji, że Materiały będą kompletne i wolne od błędów jakiegokolwiek rodzaju lub nieścisłości, czy że dostęp do serwisu internetowego Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej będzie zawsze możliwy.
 3. Ryzyko z tytułu korzystania z serwisu internetowego Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej ponosi wyłącznie jego użytkownik. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu internetowego Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej, korzystania z niego w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności pobrania z serwisu jakichkolwiek Materiałów,
 4. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.
do góry