Dane adresowe:

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Nogajowej

ul. 1 Maja 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265 10 02, 32 265 47 83

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

06 GRU 2017

OGŁOSZENIE

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi ogłasza konkurs ofert na wynajem części lokalu użytkowego przy ul. Trznadla 1 Nr Dz. 26/7 arkusz mapy 47, przeznaczonego na działalność kulturalno-edukacyjną, na czas oznaczony od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.

Wywoławcza stawka najmu za 1 m² nie może być niższa, niż 4,50 zł/m² netto (słownie: cztery złote 50/100). Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, w zamkniętych kopertach z opisem: "OFERTA NAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. TRZNADLA 1 W CZELADZI" w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi ul. 1 Maja 27.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 12.30 Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi ul. 1 Maja 27.

Po podanym terminie nie będą przyjmowane dalsze oferty oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE ORAZ ZAŁĄCZNIKI:

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę firmy.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Proponowaną cenę za 1 m² netto.
 4. Informacje zgonie z formularzem ofertowym.
 5. Konkurs jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 50%,
 2. Ilość uczestników zajęć – 20%,
 3. Ilość kadry zatrudnionej na umowę o pracę – 5%,
 4. Ilość kadry zatrudnionej na umowy cywilno-prawne – 5%,
 5. Różnorodność zajęć – 20%.

Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej Organizatora www.mbp.czeladz.pl

Szczegółowe informacji w powyższej sprawie można uzyskać u Organizatora, tel. 32 265 10 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

Osoba do kontaktu: Krystyna Pilarek

Złożenie oferty konkursowej przez oferenta oznacza, że oferent zapoznał się i akceptuje nieruchomość pod względem jej stanu technicznego, powierzchni oraz potrzeb adaptacyjnych i nie wnosi uwag do projektu umowy najmu.

OGŁOSZENIE

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Trznadla 1 przeznaczonego na działalność kulturalno-edukacyjną, na czas oznaczony do 31 grudnia 2018 r. złożona została 1 oferta złożona przez Annę Polniaszek i Julię Polniaszek prowadzące działalność pod nazwą KAJUNE S.C. Anna Polniaszek, Julia Polniaszek.

Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi formalne zamieszczone w dokumentacji dotyczącej organizowanego konkursu.

Zgodnie z rekomendacją komisji powołanej do oceny złożonych ofert podjęto decyzję o zawarciu umowy na wynajem na zasadach ujętych w konkursie z w/w osobą.

 

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

Bożena Podgórska

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert na najem lokalu użytkowego Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert na najem lokalu użytkowego 17-12-06 12:26 129.69KB pobierz plik: Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert na najem lokalu użytkowego

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:  
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl